Jaargang nr. 16 2002 Aangestoken door het succes van zijn Italiaanse en Duitse vrienden pleegde generaal Franco in Spanje een staatsgreep. Hij kreeg militaire steun van Duitsland en Italië en ook Franco wist in Spanje het fascisme vaste voet te geven. Omringd door rechtse dictaturen voelde menig Nederlander zich onbehaaglijk. Ook bij ons begon een bedenkelijk figuur als Anton Mussert aan een campagne voor een nationaal socialistische partij. Erg veel succes behaalde de van charisma verstoken leider echter niet. Anders dan in Italië, Duitsland en Spanje voelde de Nederlanders weinig voor "de nieuwe orde". De leider had bovendien de pech dat het episcopaat onder leiding van aartsbisschop De Jong de katholieke gelovigen had verboden lid te worden van de nationaal socialistische beweging. "En de werelddelen zullen sidderen" Zo ging de NSB in de ban. Maar over het fascisme werd vooralsnog niet gesproken. Mogelijk kwam het door de Lateraanse verdragen, waardoor de kerk zorgvuldig was ingekapseld. Hoe dan ook, bij delen van de kerkleiding bleef toch nog een warm plekje over voor het Italiaanse systeem. Toen Italië zijn koloniale rijk in Afrika nog weer eens wilde uitbreiden richtte Mussolini zijn oog op Abessinië (het tegenwoordige Ethiopië). Daarvoor probeerde hij natuurlijk wel wat internationale instemming te verwerven. Omdat in zekere kringen bij de clerus in Nederland sympathie bestond voor het Italiaanse model, kreeg ook Nederland met die propaganda voor de oorlog in Afrika te maken. In 1936 sloeg de Italiaanse dictator hevig toe en niemand kwam de arme Abessjnen te hulp. Ook de volkerenbond deed niks. Op een dag in die tijd werd bij ons op school een wandplaat de klas binnen gebracht. Ik kan me herinneren dat de afbeelding mij schokte. 45

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2002 | | pagina 46