Jaargang nr. 16 2002 In dat jaar werden in Limmen 5 huwelijken gesloten. Een opgaaf van stemgerechtigden gaf de volgende cijfers: Stemrecht voor leden van de 2e kamer en voor de Provinciale Staten: 55 mannen. Voor de gemeenteraad waren dat 81 mannen. Misschien is het wel aardig om de jaarsalarissen van de ambtenaren eens te vergelijken met die van nu: Burgemeester Wentholt kreeg voor zijn ambt 250,- voor het ambt van secretaris kreeg hij 250,- Gemeente Ontvanger J.P. Nuyens 150,- Schoolhoofd J. Jansen 900,- Onderwjzer J. Bruin 600,- Onderwjzer D. Persoon 600,- Klok opwinder J. Jansen 12,- Hooisteker Van Twuyver 15,- Hooisteker Wokke 15,- Keurmeester voor het wolvee E. van Veen 15,- Opgemerkt zij dat dit jaarsalarissen waren. Wentholt was ook burgemeester en secretaris in Heiloo, en dat gaf ook zo'n portie. De begroting van dat jaar gaf de volgende cijfers te zien: ontvangsten 8622,29 uitgaven 8622,29 saldo nihil Achter de vraag: "schulden van de gemeente", stond vermeld: "De gemeente heeft géén schulden." Vreugde en verdriet Op 31 augustus van het jaar 1880 ging op het paleis de vlag in top. Emma was bevallen van een dochter. Zij gaven het kind de naam Wilhelmina. Dat het meisje later koningin zou worden wist toen nog niemand. Immers de in Parijs woonachtige kroonprins Alexander leefde toen nog. Met de trotse vader van de baby, Koning Willem III, ging het niet goed. Hij maakte ruzie met iedereen die het waagde in zijn om- 31

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2002 | | pagina 32