Jaargang nr. 16 2002 Zijn eigen vorstendommetje (van nog geen 60.000 inwoners)zou daardoor stralen binnen het grote Duitse keizerrijk en zo'n huwelijk zou voor zijn Waldeck-Pyrmont geld opleveren, zo meende hij. En zo geschiedde, Emma kwam naar Nederland en werd onze koningin. Zij bleef de rest van haar leven in Nederland en werd de stammoeder van het huidige Oranjehuis. Van de nieuwe dingen Langzaam, héél langzaam zelfs, komt ook in Nederland de industrie en de vernieuwingen in de infrastructuur op gang. In Limmen is daar absoluut niets van te merken. Wel zijn er uitstekende ambachtslieden, maar industrie: nee, daarvoor moet je in de Zaanstreek zijn of in de steden. De Limmers hielden het bij de land- en tuinbouw, daar waren ze goed in en daar hadden ze verstand van. De winkelnering en de ambachtslieden, zoals schoenmakers, kleermakers, smeden, timmerlieden, metselaars, schilders, rietdekker en molenaars (zowel voor het malen van koren als van water), zorgden er voor dat het in het dorp nergens aan ontbrak. Maar elders was men toch al op weg naar verandering. Zo gebeurde het dat Limmen een afschrift ontving van een brief die Alkmaar had ontvangen van de koning en waarin werd gevraagd om instemming met een paar omvangrijke werken. Het Rijk was voornemens om het Noordhollands kanaal op veel plaatsen te verbeteren omdat op die plaatsen het kanaal nauwelijks nog bevaarbaar was. Dan was er het voornemen om Amsterdam een vlugge verbinding te geven naar de Noordzee door een kanaal te graven naar IJmuiden en via een sluizencomplex een toegang tot het ruime sop te openen. Voor die dagen een gigantisch karwei. Het derde punt betrof een ontsluiting van Noord-Hollands noordelijk deel, door het aanleggen van een spoorwegverbinding tussen Haarlem/Amsterdam naar Alkmaar. Alkmaar wilde van de Limmers weten hoe die over de plannen dachten. De Limmers bekeken de brief met een behoorlijk portie argwaan. 25

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2002 | | pagina 26