ticliéimg Oud L imnicii T DORP LIMMEN Uien amclieinj ,en Locreoileelten. "VisjGyLcrdj iau jftrcelem t Zal 'tliooiririjit XT!MTM._KJN zëkenliJE in zijnen lof doen deelen. ZDat dappjen.^do©!? tie inmat dua dnidliji afgemaald Istoop zijn TrijLrilamiii iooi" Aev^. -wree^ tetaalJ JAARGANG NO. 16 2002

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2002 | | pagina 1