Jaargang nr 15 2001 Kessel verzorgde de electrische installatie met technische adviezen van het installatiebureau van Veelen. De fa. Boersen het schilderwerk, heiwerk fa. F. Glorie, grondwerk fa. G.P. Groot - Heiloo, CV- en Om 17 uur werd een serenade gebracht door harmonie en drumband. Tot slot hadden de genodigden een diner in "het Gulden Vlies". Kort daarop volgde nog een avondje voor de buurtbewoners en een open dag voor alle belangstellenden die bij de opening de gelegenheid niet hadden gehad. Het personeel kreeg als feestcadeau een vliegreisje aangeboden van Schiphol naar Beek en vandaar met de bus door België naar München. K. Droog gasinstallatie fa. Technisch Werk - Zandvoort, tuin archi tectuur fa. van Woudenberg - Enkhuizen, speciaal aangepast bejaardenmeubilair Kembo - Rhenen, vloerbedekking en stoffering Spruyt - Alkmaar. De verhuizing van het oude naar het nieuwe gebouw geschiedde door spontane medewerking van vele inwoners in één dag. Inmiddels wordt hard gewerkt aan nog eens 34 bejaardenwoningen, die nog dit jaar gereed zullen komen. 76

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2001 | | pagina 77