Jaargang nr 15 2001 de Vredeburglaan - kosten fl. 2.000.000 - mag er dan ook zijn en doet eerder denken aan een hotel, dan aan een bejaardentehuis. 56 Bejaarden waarvan de oudste 98 is vinden behaaglijk onderdak in het centrum. Reeds nu is het tehuis vol. Eén bejaarde vindt zelfs huisvesting in een personeels- kamer, maar dat was een noodgeval. De eerste plannen dateren van 6 jaar geleden, toen de stichting voor bejaardenzorg "de Cameren" werd opgericht, genaamd naar het eerste tehuis voor ouden van dagen, te weten het uit 1620 daterende "de Kamers", waarvan in de akte staat, dat alleen "nette oude dames en heren toegang hadden". De gevelsteen uit dit gebouw met het opschrift "Sehr subiet is mensen tiet" is bewaard gebleven en thans ingemetseld in het nieuwe Stichting Een der bejaarden, mevr. van Dieren-Putker overhandigde mevr. Molhoek een boeket bloemen. De burgemeester prees de progressiviteit en de vooruitstrevendheid waarmede de stichting het werk heeft aan gepakt. De burgemeester zei: centrum. Een aantal actieve Limmenaren bogen zich energiek over allerlei plannen. Verbouwing van het uit 1900 stammende St.Maria-oord bleek geen haalbare kaart meer. Al spoedig werd besloten tot nieuwbouw over te gaan. Allereerst werden 20 bejaardenwoningen gebouwd aan de Lage Weide, waarna de bouw van het centrum begon. Het ontwerp van architect D. Fledderus uit Enkhuizen werd gebouwd door het aan nemersbedrijf R. Min uit Limmen. De voorzitter van de stichting voor bejaardenzorg "de Cameren", heette zaterdag morgen een groot aantal genodigden welkom in de recreatiezaal van het centrum, waarna burgemeester N.A.J. Molhoek het centrum voor geopend verklaarde door het omklappen van een bord met het woord "Maria-Oord", aan de andere zijde stond "de Cameren". "Enkele jaren geleden zette u een kantmelding bij de bejaardenzorg. U vroeg zich af of het in Limmen nog wel sociaal gerechtvaardigd was, of de huisvesting nog wel aan de eisen des tijds voldeed. Uw conclusie was neen, en u toog aan het werk. Wij kunnen er zo 73

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2001 | | pagina 74