Jaargang nr 15 2001 toor van Teylingen. Deze namen met enkele leden in de Opnamecommissie plaats. Er werd ook een bouwcommissie in het leven geroepen; daaraan werd Zr.-overste Canisia toegevoegd. Op historische gronden werd de naam "Stichting de Kamers" gekozen. In de volgende vergadering werd dat veranderd naar "Cameren" omdat men meende dat dat historisch correct was (en het klonk minder naar 'hokjes'). Het doel van de stichting was te komen tot de bouw van ca. 20 bejaardenwoningen en een verzorgingshuis met ca. 55 bedden. Ook zou het Maria-Oord van het kerkbestuur overgenomen worden. Men had het oog laten vallen op de terreinen rond het Maria-oord en de kerk. Nog heel even werd het idee geopperd om de tuinen van Valkering te kopen, tegenover het Maria-oord. Dat zou meer centraal liggen. Maar eigenlijk was dat al een gepasseerd station. Bovendien zou het plan, door de uitbreidingsplannen van de gemeente, evengoed centraal liggen. De zaken worden meer professioneel aangepakt Met het veranderen van de eisen werden ook diploma's verplicht. Vanaf '66 lezen we regelmatig dat zusters cursussen hebben gevolgd. In mei '66 bv. slaagde zr. Damiana voor het koks-examen en zr. Leonida voor bejaardenverzorgster. Zr. Damiana was al snel ergens anders nodig. De moeder-overste gaf het advies een burgerkracht aan te trekken. Er werd een advertentie geplaatst en in augustus '67 kwam in plaats van een zuster een kok in de keuken, G. Hartog. Dat was voor alle partijen even wennen; zuster- overste oogstte heel wat gelach bij de heren van het bestuur toen ze zei dat ze het koken van een man moeilijker kon beoordelen dan dat van een vrouw. In oktober '67 ging zr. Agnes een jaar naar het Centraal Ziekenhuis in Alkmaar om haar praktijkdiploma ziekenverzorgster te halen. Ze werd een bekende verschijning in Limmen en langs de Rijksweg. Brommende nonnen werden niet vaak gesignaleerd. 65

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2001 | | pagina 66