Jaargang nr 15 2001 waren. Dat zijn dingen, die vergeet je nooit meer. Dat was een ramp hier. Twaalf jaar heb ik in Akersloot toneel gespeeld. Toen kreeg ik kennis aan de dochter van Fred Groot. Hij trad voor de tweede wereldoorlog al op, samen met zijn vrouw. Zij deden als eersten alles in het Westfries. Ze traden op als Jasper en Marijke. Die Fred Groot heeft ook nog boeken geschreven, En in een sketch onder andere onder de naam van o.a. Ewout Speelman en Pieter Nierop. Later mocht ik ook meespelen met het toneel. We hebben nog opgetreden voor de AVRO Radio, voor de Bond van Staatspensionering en allerlei verenigingen en instellingen. Zo is het eigenlijk begonnen, en door een kennis werd ik gevraagd om bij het Langedijker Cabaret te komen. Daar heb ik nog opgetreden met de moeder van Karin Bloemen. Dat was een beste artieste. Zelf ben ik er al zeker zo'n dertig jaar bij. Je kan wel zeggen dat ik in practisch alle café's van Noord-Holland op de planken heb gestaan. Ik heb opgetreden met Kees Stet en Jo de Leeuw uit Schoorldam. Die trad vaak op als 'Tante Saar'. Ik ben ook wel eens musicale clown geweest; dan speelde ik op een viool met één snaar het 'Wolga-lied'. Ondanks verdriet en narigheid stond je 's avonds met een lach op het toneel. Dat viel niet altijd mee. Aan m'n vrouw Alie heb ik altijd een hele grote steun gehad. Als ik 's avonds weg moest, dan kon dat altijd. Vaak ging ze mee. En dan 31

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2001 | | pagina 32