1 goed bekend op het dorp en bovendien een oergezellige vent, een echte gangmaker. De emoties liepen soms hoog op. Volgens de overlevering maakte mijn overgrootvader, ook Kees Droog, zich zo druk, dat hij verhaal ging halen bij de pastoor. Een andere lezing wil dat pastoor Peeperkorn had gedreigd iedereen de communie te onthouden die hem de voet dwars zette. Maar opa Cor, die niet speelde, werd overgeslagen bij de communie en Piet en Jan, die wel bliezen, kregen de communie wel. De discussie liep nogal hoog op, waardoor hij bij het naar buiten gaan in de gang een beeld van St.Cornelius omver liep. Dat leverde hem de bijnaam 'Beeldestormer' op. Pastoor probeerde het later te sussen met een kistje sigaren; waarop m'n overgrootvader hem naar het hoofd slingerde dat "geloof niet te koop is". Het was een 'poestige' kerel, die overgrootvader. Dat heb ik bepaald niet van hem geërfd. Er werd de nodige druk uitgeoefend en "Semper Crescendo" werd ter grave gedragen. Een nieuwe, katholieke vereniging werd opgericht: "Excelsior". Kooy werd opgenomen als hospitant. Mocht hij genoodzaakt worden onvrijwillig uit te treden dan zou het aandeel van het bezit van de vereniging dat rechtens zijn deel is aan hem toevallen. Alle oude leden traden toe. Entree 1,-, contributie 20 ct. per week. Voorzitter werd Joh. Nuyens, bestuursleden J. Droog, H. Metselaar, C. Kaandorp en C. Mooy. Directeur Peetoom van Semper Crescendo wilde dat wel weer worden. Oefenen werd gedaan in café Zomervreugd. De erfenis was 20,4772. Tijdens de vergadering werd door één persoon 15,- toegezegd, wat aangroeide tot 48,-. Het corps telde 21 werkende leden en 7 aspiranten. Ze hadden 31 (of 11?) instrumenten waarvan 3 onbruikbaar waren. Er werd een Commissie van Toezicht aangesteld bestaande uit: J. Valkering Tz., Jb. Metselaar en J. Kimman. Een rondgang door het dorp leverde 175,- op, bepaald geen geringe som. Datzelfde jaar werd er alweer een openluchtconcert gegeven in augustus en er werden diverse serenades gebracht. Tekenend voor de situatie is dat één serenade werd gebracht ter 28

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2000 | | pagina 59