1 er toen nog niet, maar Cor Winder had al wel aan bouwondernemer Neuteboom uit Heemskerk toegezegd dat die de bouwgrond mocht kopen. Toen Trijn kwam vragen of zij daar een klein kaveltje van mocht kopen zei Cor ja; dat stukje moest Neuteboom zich maar niet druk over maken, vond hij. Er werd geld geleend en voor 2600,- werd er een winkel/woonhuis gebouwd op het perceeltje. Spoedig daarna kwam Neuteboom met zijn bouw materialen en zo omstreeks het jaar 1933 verrees het rijtje huizen dat wij, kinderen, de "Amsterdamse buurt" gingen noemen. Die naam dankte de buurt aan het feit dat in het begin de meeste woningen werden betrokken door mensen uit Amsterdam of elders. In ieder geval niet door Limmers. Vaak waren het mensen die gepensioneerd waren van tram of spoorwegen en die hun laatste dagen in een rustig dorpje wilden slijten. Je zou denken dat zo'n rijtje huizen zo dichtbij, de klandizie ten goede zou komen, maar Emma vertelde dat dat toch erg tegen viel. Trijn en Annie in de winkel Ze vertelde dat zij, als jong meisje, wel naar die mensen werd gestuurd om te vragen of zij er melk mocht komen venten, maar dat zij, verlegen als zij was, te lang talmde. Andere melkboeren waren haar dan al voor geweest. Het leven was hard en "de nering nijdig", zoals dat vroeger werd gezegd. 8

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2000 | | pagina 39