Jaargang nr 14 2000 administratie. Naast deze kamers zijn verschillende kasten en ruimten ingebouwd, welke in ver binding staan met de nieuwe 45 m2 ruime en luchtige refter voor de Eerw. Zusters. De oude refter is ingericht tot slaapzaal voor mannen en bevat 12 afgescheiden slaapplaatsen. 29 Hierna gaat men langs een flinke gemakkelijke trap naar de volgende verdieping en komt men eveneens op een mooie breede gang. Op het nieuwste gedeelte van deze bevinden zich drie flinke mooie ruime kamers waarvan 1 bestemd is als ziekenkamer voor de Eerw. Zusters. Vanuit deze laatste kamer, alsook vanaf de gang komt men in de nieuwe kapel, welke gelegen is boven de knip- en naaischool. Reeds het eerste binnentreden vestigt de aandacht op de sierlijke en schoone bouw; alles is keurig en smaakvol afgewerkt en doet de vervaardiger eer aan; echt stemmig en mooi helder, licht en ruim. Achter deze kapel is gelegen de Sacristie en een ziekenzaal voor vrouwen welke uitzicht geeft op de mooie boomrijke tuin en omgeven is van een flink balcon. Van hier komt men in een ruime zitkamer voor zwakzinnige verpleegden terwijl daarnaast een mooie ruime slaapkamer voor deze is gebouwd. Boven dit gedeelte zijn zeer ruime en heldere droogzolders. Overal zijn prachtige Closets aangebracht volgens het nieuwste systeem en alles is volgens de strengste hygiëne ingericht. Door het geheele gebouw is een waterleiding aangebracht terwijl tevens flinke brandkranen welke hunne verbinding hebben met de nieuwe Nortonpomp door het geheele gebouw zijn aangebracht en voorzeker in geval van brand een zeer te prijzen voorzorgsmaatregel kan genoemd worden. Vermeld moet nog worden dat de voormalige kapel thans is ingericht tot slaapkamer voor de mannen terwijl de voormalige ziekenzaal der vrouwen thans is ingericht tot zitkamer voor de 2e klas mannen. Tenslotte zij nog vermeldt de nieuwe electrische wasscherij. Deze is thans geheel nieuw ingericht en van de nieuwste machines voorzien; ongetwijfeld is dit voor de Eerw. Zusters een oplossing, want als men bedenkt dat weldra het aantal inwoners ongeveer 75 a 80 personen bedraagt, dan zal menig huismoeder zich wel eens afvragen hoe krijgen ze dat voor elkaar. Door de aanbouw heeft het gebouw thans een frontlengte in totaal van 49 m en vormt met onze prachtige kerk en verdere gebouwen een kolossaal geheel wat men werkeljk zelden ziet op het platteland. Het doet de ontwerper, de architect W. Robbens te Haarlem alle eer aan. Een woord van lof mag zeker ook niet onthouden onthouden worden aan den aannemer, den heer Jos Henselmans alhier, die, zooals wij dat hier van hem gewoon

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 2000 | | pagina 30