Jaargang nr. 9 1995 HET V.O.C. SCHIP "LIMMEN" In Australië, op 14 graden zuiderbreedte en 137 gr. oosterlengte, ligt de "Limmenbight" (Limmenbocht). Op de Limmenbight mondt de "Limmenbightriver" uit. Die aardrijkskundige benaming zo ver van huis wekt de nieuwsgierigheid op van Limmers; Immers, nergens op aarde is nog een plaats met de naam Limmen. Het zou dus met ons dorp te maken moeten hebben. Wel is ons bekend dat er een schip is geweest dat de naam "Limmen" droeg, maar op zich was dat niet zo bijzonder. In de tijd van de Vereenigde Oostindische Compagnie, de VOC, voeren er schepen met de namen van andere steden en dorpen. Ook de ons omringende dorpen waren vertegenwoordigd zoals Akersloot, Heemskerk en Castricum. Ook was bij ons bekend dat bewoners van Dampegheest aandelen VOC en VWC bezaten en pakhuizen in Amsterdam, zoals het pakhuis "Limmen", "De Uzerenwaereld" en "Het Gevoel". Op een inventarislijst bij een testament van FrancoisdeMejin 1795 komen deze zaken voor, maar daarmee is nog geen verbinding gelegd met de plaatsnamen in Australië. Er zat niets anders op dan maar eens op onderzoek uit te gaan en een uitstapje naar het verleden te make. Gaarne nodig ik U uit om mij bij dit uitstapje te vergezellen; als u dat wilt gaan wij terug naar de 17" eeuw: onze "Gouden Eeuw". Het was een hectische tijd en in de steden waar de VOC schepen bouwde was volop welvaart. Amsterdam was de belangrijkste "Kamer" van de VOC en geloof maar dat daar geld verdiend werd. Van heinde en verre kwamen mensen naar Amsterdam om er in de scheepsbouw of de toelevering te werken, of om aan te monsteren op een van de honderden schepen die de compagnie al op zee had. 4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1995 | | pagina 5