Jaargang nr. 9 1995 De Anjerkollekte: Het bestuur en een aantal vrijwilligers heeft het vriendelijkste gezicht opgezet en is gaan kollekteren ten behoeve van het Prins Bernardfonds. Dit leverde weer een zeer aangename bijdrage uit onze gemeente, waarvan de stichting mede profiteert. Dank aan alle schenkers en medewerkers! Opgraving aan de Rijksweg: Frans de Groot wist het nog: vóór het oude gemeentehuis had men, bij het planten van de bomen, een fles begraven met een oorkonde. Omdat de bomen gerooid werden, moest de fles weer boven water, of liever, boven de grond komen. Er was naarstig speuren en verwoed graven voor nodig door de Rowans, met name Ton Könst, Mark Schagen en Barry Beentjes. Ook de gebroeders Hageman hebben uitgebreid geassisteerd. We hebben deze medewerkers dan ook hartelijk bedankt en met een klein presentje bedacht; want werken maakt dorstig. De Jaarmarkt: Het raadselspel was dit jaar geen sinecure. Onze foto-medewerker Kees Beentjes had een aantal fragmenten van Limmerse huizen verzorgd. Raden maar...! Het leverde een geanimeerde discussie op en dus veel gezelligheid. Wat wil je nog meer!? Vele inzendingen waren goed. De loting werd verricht door Cees Beentje en Piet van der Steen. De winnaars werden met een kaasje beloond door onze voorzitter, Ype Wiersma. Een nieuwe oorkonde begraven: Op 17 november werden er nieuwe bomen geplant door de leerlingen van de Lagere Scholen. Daarbij is een koker van roestvast staal, met een nieuwe oorkonde en een verklarende geschiedenis begraven. De burgemeester heeft zich van die taak gekweten in het bijzijn van de wethouders en het bestuur van de stichting "Oud Limmen". Andere opgravingen: De werkgroep Archeologie is weer stevig aan het graven geweest. Dat is gebeurd op de lokatie van de boerderij van Swart en aan de 47

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1995 | | pagina 48