Jaargang nr. 9 1995 Ook buiten Limmen had de familie bezittingen. In de Schermeer waar Jacob Weldijk predikant was geweest bezat hij veel land en een huis "Charlotteburg". Daarvóór was hij predikant te Egmond aan Zee (1788 1791). Jacob keerde daar op 13 mei 1830 terug om een koop te doen. Hij kocht een huis, erf en droogschuur in de Voorstraat. En de helft in een "zeevisschuit genaampt Jacoba Charlotta, met staan en lopend wand, zeilen, touwwerk, netten, ankers en verder toebehoren, zodanig als dezelve op het strand te Egmond aan Zee is liggende." Alles tezamen voor f 1330,-. Op 22 dec. 1817 kocht Jacob op een veiling voor f 4025,- "de Limmer Zaad- en Vlastienden, gelegen aan de noordzijde van Limmen." Die behoorden niet, zoals Belonje meent, tot de heerlijkheidsrechten verbonden aan het ambacht. Jacob kocht ze van Cornelis van Foreest, Zacheus van Foreest en Johannes van Leeuwen. Het was een geërfd bezit, afkomstig van Nanning van Foreest die het op 17 jan. 1768 had gekocht op een openbare veiling. Onduidelijk is waar het gebied der tiendheffing precies lag. Nader onderzoek moet dat nog uitwijzen. Kees Druijven 29

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1995 | | pagina 30