Jaargang nr. 9 1995 Wij lezen het verleden bij het licht van het heden En de vormen veranderen al naar de schaduwen vallen, of al naar het gezichtspunt verandert James Anthony Froude Drukwerk: Drukkerij v/d Boogaard Typen en redactie: Kees Droog 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1995 | | pagina 2