Jaargang nr. 9 1995 Dampegeest en de bezittingen eromheen. Schets naar een kaart van Gerrit Dirksz. Langedjk (1594). De omvang van het leen zelf was niet groter dan 4,5 morgen 4 ha.), nr. 1 op de afbeelding. De van Tetrodes bezaten hier ook eigen grond. Hoeveel is niet bekend. Een kaartje uit 1594 omvat het grondbezit van de toenmalige leenman Pieter Pauw. Volgens de tekst op het origineel bezat hij 20 morgen (±18 ha.) land (o.a. het gearceerde gedeelte rondom de hofstede). Dat was grotendeels door zijn voorganger, de Limmer 'Ariaen Woutersz van Limmen' aangekocht. O.a. van Florjs Willems kocht hij "een rechte vierendeel van die saete lants" (nr. 3), dat aan de noordzijde belend was met "die ghemene vaert" (Disseldorpervaart). Eén vijfde deel van die hele "saete lants" (nr. 2) lag ten noorden van het vorige stuk. Dat was al eerder door hem gekocht van Marjtgen Corneljs Janszoenweduwe. Haar overleden man, Corneljs Janz, had het ooit gekocht van "Cornelis Claesz Diest mitten haghe". Waarschijnlijk worden hier met de hagen bedoeld de boomsingels langs het djklaantje. Dat laantje liep voor 21

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1995 | | pagina 22