Jaargang nr. 9 1995 Op de rede van Batavia lagen drie schepen gereed voor de reis. Dat waren de "Limmen", de "Zeemeeuw" en het galjoot de "Bracq". Frans Visscher kreeg als schipper-navigator het commando op de "Limmen". Dirk Cornelisz Haen kreeg het bevel op de "Zeemeeuw" en Jaspar Jansz Koos op de "Bracq". Abel Tasman was opperbevelhebber van de vloot; hij voer op de "Limmen" waardoor dat schip het Admiraalsschip was. De "Limmen" was de grootste van de drie, de "Bracq" de kleinste. Dat laatste schip was mee omdat die in staat zou zijn wat verder door te dringen in ondiep water en moeilijk bereikbare baaien. Frans Visscher, schipper op de "Limmen", stond bekend als een zeer bekwaam cartograaf. Ook op de Nieuwzeeland-reis was Visscher al mee geweest en hij had dus ruime ervaring. Om die kwaliteit was hij nu ook weer mee op ontdekkingsreis. Omdat Abel Tasman zelf ook op de "Limmen" voer, kon die altijd ingrijpen als Visschers zeemanskunst te wensen over zou laten. Op 29 januari 1644 gaan de zeilen op en verlaat de kleine vloot Batavia in oostelijke richting. Zij varen tot de kust van Nieuw-Guinea en buigen dan af naar het zuiden. Ze volgen zoveel mogelijk de kust, maar ondervinden dezelfde moeilijkheden als hun voorgangers: oostenwinden, sterke stroming en ondiepten. Ook zij missen de doorgang die later bekend werd als de Straat Torres. Tasman komt in de Golf van Carpentaria en volgt de kust van het schiereiland York. Dat was al eerder gebeurd in 1606 met het jacht "Duyffken", die tot wat zij noemden "Kaap Keerweer" kwam. Dat is een punt ter hoogte van Staatenriver op York. Tasman voer door en maakte het hele rondje weer omhoog naar het noorden langs de kust van wat nu Queensland heet. Overal werden kusten, eilanden, rivieren en dieptepeilingen op de kaarten genoteerd. Zoals in die dagen gebruikelijk was, gaf de opperbevelhebber de namen aan de nieuw ontdekte landen enz. Natuurlijk dacht hij daarbij eerst aan zijn promotiekansen. De namen van de mensen die daarbij van belang waren kwamen eerst aan de beurt; zoals Van 17

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1995 | | pagina 18