Jaargang nr 8 1994 LIMMER CONTOUREN VAN OORLOG EN HEERVAARTPLICHT "De Kennemers waren nu wel aan't bedaren gebragt; doch de Westfriesen, die deel aan den opstand gehad hadden moesten nog bedwongen worden. De jonge Graaf of Zijne Raaden hadden zo't schijnt niet noodig geoordeeld, eene Heirvaart tegen de Kennemers te bedrijven, omdat hunne vijandelijkheden, meest en langs, buiten Holland gepleegd waren. Doch in den jaare 1272, werd er een 'kruistogt' tegen de Westfriesen bestemd, die door Graave Floris, heet om wraak van zijns Vaders dood te neemen, in persoon werdt bijgewoond... Al verschillende keren had Floris V geprobeerd Westfriesland binnen te vallen om de moord (in 1256) op zijn vader, rooms koning Willem II, te wreken. Daarover schrijft Soeteboom: "Men dreef den oorlogh aen de vaste kant, in de Aekerslooter Woude, omtrent Alkmaer, tot Vroonen op de Wijde Geest, tot Schoorel, en op de velden van Oudt-dorp, ofte men wachte een stercken vorst af, om alsdan de Vriesen te benarren; maer het gingh selden wel af." Een ridderleger in de slag 5

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1994 | | pagina 6