Jaargang nr 8 1994 leerde punten. De K.E.M. deed later voortdurend pogingen door tariefverhogingen de winst van het G.E.B. naar zich toe te trekken. De raadsverslaqen staan vol discussies over het reilen en zeilen van de elektriciteitsbedrijven. Er is heel wat over te doen geweest. Het G.E.B. draaide dus met winst, ze liet regelmatig de tarieven dalen en breidde het net uit. Zo zagen in 1923 de Kapelweg, Pagelaan en Visweg het licht; 12 straatlantaarns werden op de Westerweg geïnstalleerd. Het net van Molen- en Hogeweg werd verbeterd door het jzerdraad(!) te vervangen door koperdraad. Er waren in 1924 361 licht- en 32 krachtstroomaansluitingen voor gemiddeld 20 cent per KWh. In 1929 waren er resp. 417 en 36 aansluitingen; daarbij worden 98 straatlantaarns vermeld. Het net groeide van 5,5 km. in 1919 tot 12 km. in '29. In dat jaar werden de kabels van de Rijksweg en Molenweg ondergronds gelegd en dikker. Er werd een ringleiding van gemaakt, want door de lengte van het net waren er aanzienlijke stroomverliezen. Met de bovengrondse kabels had men veel last van radio-antennes, vliegers en ballonnen. De tariefverlagingen kwamen nogal eens ten goede van de grootverbruikers. Zo werd in 1926 krachtstroom buiten de zgn. 'lichturen' goedkoper gemaakt i.p.v. de meterhuur. Die winst beliep nog altijd zo'n f 2000,- per jaar. Het grootste deel daarvan werd voor uitbreidingen gereserveerd, maar de gemeente kreeg er een deel van (20%). Na 1932 groeide dat deel aanmerkelijk; het was natuurlijk een mooi middel om de inkomsten wat te vergroten. Helaas was in 1938 het feest over, toen de P.E.N. de volledige exploitatie op zich nam. Dat de straatverlichting door de bevolking hogelijk gewaardeerd werd is op te maken uit de gemeenteraadsverslagen. Daarin worden regelmatig verzoeken behandeld voor plaatsing van een lantaarn op een bepaalde plek. Zelfs was er een aanvraag voor een tweede lantaarn in eenzelfde buurt omdat de rest van de buurt zo donker werd; als je die ene lantaarn voorbij was, zag je niets meer. Er werd dus 'vraag' gecreëerd. 44

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1994 | | pagina 45