Jaargang nr 8 1994 LIMMER BJÜiiESWfiCHT in het verleden afzanden om wat dichter bij het grondwater te komen. Dat zand was op wallen gereden en begroeid geraakt. Achter de wallen waren bosjes van kreupelhout, mogelijk met de bedoeling omdat t.z.t. als geriefhout te kunnen gebruiken en vroeger ook wel als brandhout. Van eigendomsrechten trokken wij ons eigenlijk niet veel aan, wij kwamen door dat hele gebied en de eigenaren waren vrij gemoedelijk. Maar omdat wij zelf ook kinderen van agrariërs waren liepen wij natuurlijk nooit over de gewassen maar bleven op paden en greppels als wij door de tuinen liepen. Zo waren wij opgevoed. In die dagen was het bosje wat nu het verkenners bosje wordt genoemd een eiken kreupelbosje. Nu, na 60 jaren zijn het volwassen bomen geworden. In de oorlog '40-'45 heeft dat bosje voor ons een belangrijke rol gespeeld; zie het verhaal van Ad Valkering in jaarboekje 2. 31 1 >>0 De Limmer burgerwacht in 1929, hier bij een schietoefening. Op de foto vlnr.: Piet Commandeur, Piet Peppinq, Dirk Schoenmaker, Siem Pepping, Wouter Kraakman, Jaap Metzelaar, Jan de Winter, Syfert Commandeur, Bertus Groot, Jan Stuifhergen, Klaas Zomerdijk, Jaap Groot, Engel Pepping, Siem Gijzen, Hendrik Metzelaar, Cor Wejers en Kees Mooj.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1994 | | pagina 32