Jaargang nr 8 1994 genoteerd. Als de aardbeien dan gewogen waren werden ze op de vrachtauto van Dirk Cornelissen geladen die er mee naar Beverwijk reed. Alles was handwerk en in de zomermaanden moest er bijzonder hard worden gewerkt. Het was maar goed dat de zon ook in de zomermaanden toch nog een paar uurtjes achter de horizon verdween, want anders zou ook de nachtrust er bij ingeschoten zijn. Onkruidbestrijdingsmiddelen bestonden niet in die tijd dus moesten ze vele uren besteden met wieden. Begrijpelijk dat ook de kinderen vaak moesten meehelpen als het onkruid weer eens dreigde te overwoekeren. Als er bonen of aardbeien werden geplukt ontkwam de jeugd evenmin aan een bijdrage in de oogstwerkzaamheden. Maar bij dat alles had Mookeshei iets paradijselijks. Het Kraaienbos liep toen nog tot aan de weg en even verder was de schietbaan. Het Kraaienbos was eigendom van Wup van der Eng, die zelf aan de Visweg, hoek Kapelweg woonde. Van Wup mochten wij eigenlijk niet in het bos spelen, maar hij was er bijna nooit dus gingen wij gewoon onze gang. Als hij dan plotseling wel verscheen gaf hij een paar hartverscheurende schreeuwen. Dat was voor ons het sein om benen te maken en omdat wij veel harder konden lopen dan Wup kreeg hij ons nooit te pakken. Ik denk overigens dat het ook niet zijn bedoeling was om ons in te halen, hij wilde ons waarschijnlijk alleen maar verjagen. Dat lag wel iets anders bij de man die naast het Kraaienbos woonde, Gerrit Brakenhoff. Die man had er eigenlijk niets mee te maken, maar hij duldde niet dat er kinderen in het bos speelden. Mogelijk was hij bevreesd dat zij aan z'n aardbeien of bessen zouden komen, want zijn tuintje lag naast het bos. Voor Gerrit moest je uitkijken want die sloeg raak als hij je te pakken kreeg en daar deed hij ook zijn best voor. Het was een kwaadaardige man, vonden de kinderen toen. Ik weet nog dat als ik boodschappen moest halen altijd naar Piet van der Peet ging, omdat ik bang was 29

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1994 | | pagina 30