Jaargang nr 8 1994 kingen van andere raadsleden zou horen en hierover wellicht boos zou kunnen worden, kwamen de cijfers over het afgelopen jaar boven tafel. Ontvangsten totaal f 7251,19, uitgaven totaal f 3183,20. Er was dus een batig saldo van f 4067,99 ofwel dat had men overgehouden in het afgelopen jaar. De boekhouding werd in orde bevonden, en de Heer Kooy kwam de zaal weer binnen. Het Armbestuur was zelf dus niet bepaald arm. DE GRENSPAAL Bij de viering van het 1250-jarig bestaan van Limmen heeft het organiserend comité de grenspaal tegenover Motel Heiloo op laten knappen en repareren bij een steenhouwer in Alkmaar. Diezelfde grenspaal is bij gemeentéraadsbesluit van 24 mei 1911 gekocht. Het gemeentebestuur wilde aan alle binnenkomende wegen van Limmen een grenspaal laten plaatsen, maar zag nogal tegen de kosten op. Een lange paal kostte f 10,25, en een korte 5 gulden. Die paal tegenover het Motel is een lange en heeft dus f 10,25 gekost. De gemeente heeft contact opgenomen met de gemeentebesturen van Akersloot, Heiloo, Uitgeest en Castricum om een deel van de kosten voor hun rekening te nemen. De gemeenten hebben keurig hun deel daaraan betaald, behalve Castricum, die liet niets meer van zich horen. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN Gemeenschappelijke regelingen, zoals vuilverbranding en ambulancevervoer zijn regelingen van de laatste 20 jaar. Maar vroeger bestonden dit soort regelingen ook al, zij het op kleinere schaal, en werden regelingen bedacht door soms niet meer dan twee gemeenten gezamenlijk. Als er zich plotseling gevallen voordeden die een gemeente niet alleen aankon, werd een gemeenschappelijke regeling bedacht. Dat was ook het geval in het jaar 1911, toen een van de kinderen van postbode Vermeulen naar de Burgerschool wilde in Alkmaar. 23

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1994 | | pagina 24