Jaargang nr 8 1994 betalen. Bij meer dan 14 dagen verlof moest hij die kosten zelf betalen. Het voert te ver om alle regels en verplichtingen die men toendertijd (ook al) wist te bedenken hier te vermelden, omdat het dan te taaie kost gaat worden, maar dat het voor een dokter in die tijd niet eenvoudig was is wel zeker. Voor de mensen in een dorp als Limmen zal het zeker niet beter zijn geweest, want het was een tijd van veel armoede en hard werken, als dat er al was, en al die regels moeten we dan ook zien tegen het licht van die tijd, enkele jaren voor het uitbreken van de eerste wereldoorlog. HET GENOT VAN EEN AUTO Het betalen van wegenbelasting is zeker niet iets van de laatste jaren. In 1 911 moesten bezitters van vrachtwagens aan de gemeente al per jaar een zeker bedrag betalen voor het gebruik en onderhoud van de wegen. Een niet met name genoemde vrachtwagenbezitter had daar de grootste moeite mee en weigerde dat bedrag te betalen, omdat hij vond dat een vrachtwagen met een gewicht van 750 kilogram en een wielbreedte van 8 cm toch eigenlijk hetzelfde was als een wagen met paard. Voor een wagen met paard hoefde men niets te betalen en voor een vrachtwagen wel, dat was toch erg onbillijk. Hij had een schriftelijke klacht ingediend bij de gemeenteraad, en die behandelde deze klacht in een openbare raadsvergadering. Ofschoon enkele raadsleden wel begrip hadden voor de argumenten van de man werd zijn bezwaar verworpen en moest hij toch maar gaan betalen. Want tenslotte had een vrachtwagen een motor en een paardewagen niet, en die motor had een groot gewicht en daarom moest de belasting worden betaald voor het onderhoud van de wegen. MET DE MUZIEK MEE Subsidiëring is ook niet een vinding van de laatste jaren. Het harmoniekorps - Semper Crescendo - werd in de raadsvergadering van 24 21

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1994 | | pagina 22