Jaargang nr 8 1994 Pastoor Peeperkorn kreeg naar het bleek bii het betreden van de pastorie bij hevige regenval natte voeten door het ontbreken van een deugdelijke zinkput voor de deur van de pastorie. Hij vroeg en kreeg toestemming van het kerkbestuur om er bij de gemeente op aan te dringen daarvoor zorg te dragen. De kosten zouden gezamenlijk worden gedragen, dus de helft voor de kerk en de andere helft voor rekening van de gemeente. Niemand in de raad protesteerde tegen het voorstel van het college om die zinkput aan te laten leggen, de costen bedroegen elk f 26,25. De zinkput ligt er overigens nog Pastoor Peeperkorn omgeven door het kerkbestuur: vlnr. Jan Al, Kees Koot, Jan Schoon en Huub de Winter EEN GENEESHEER IN LIMMEN Wij denken wel eens dat de gezondheidszorg in Limmen al heel lang bestaat, en vooral dat de kwaliteit al heel lang goed is, maar niets is minder waar. 18

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1994 | | pagina 19