Jaargang nr 8 1994 DE GEMEENTERAAD IN 1911 In de vorige aflevering van het jaarboekje van de Stichting Oud Limmen heb ik het een en ander verteld over het jaar 1910 met de verwikkelingen in dat jaar in de gemeenteraad. Het ligt dus voor de hand dat ik nu dus verder ga met het jaar 1911. Nu moet U vooral niet denken dat het mijn bedoeling is om op deze wijze eindeloos door te gaan, want dan zou ik nog 80 jaar nodig hebben om tot de jaren 90 te komen, en dat is mij zeer waarschijnlijk niet gegeven. Ik zal pogen wat sneller door de diverse verslagen heen te komen en alleen die voorvallen te belichten die de moeite van het vermelden waard zijn. Al lezende in die oude verslagen kom je tot de ontdekking dat er vaak agendapunten in de raadsvergaderingen waren die enig vergelijk vertonen met de feiten van nu, en dat is op zich al boeiend genoeg om dat wat uit te diepen. Dat vergelijk heeft vooral te maken met de Organisatie en ook het financieel gedeelte. Het was alleen eenvoudiger, de bevolking was over het algemeen arm en had niet veel wensen, of eisen zo U wilt, en zag erg op tegen de gezagsdragers. Helaas zijn veel van de oude raadsverslagen verloren gegaan, en kan ik niet anders doen dan stapsgewijs met enkele grote sprongen melding maken van voorvallen uit die tijd. DE TIJD STOND EVEN STIL In 1911 bestond het gemeentebestuur uit S.G.L.F. baron van Fridagh de Burgemeester, Wethouder N. de Jong tevens locoburgemeester, Wethouder P. Kuys; de overige raadsleden waren C. Pepping, C. Vis, T. Valkering, J. Kleef en W. Kooy. Er was dus nog geen verandering gekomen in de samenstelling van de raad en verkiezingen waren er nog niet gehouden. 16

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1994 | | pagina 17