Jaargang nr 8 1994 'SHYKS abchikï Eerste blad van de rekening van de tocht naar Friesland Alles telde mee in de onkostenberekening zoals het halen en brengen van de beesten per schip, de loonkosten, het verwaren (toezicht houden op) van het vee en "hie (de man die) dat vie (vee) in de weide brochte." Ook de opgelopen schade van land dat gehuurd was werd vergoed zoals de hooikosten "bie Potter Jan om 5 vadem 9m Hois, dat die 27 rinder ghegheten hebben." Kees Druyven 15

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1994 | | pagina 16