Jaargang nr 8 1994 1426: Akersloot, aantal betalende huizen 154, Niet betalende 11. Bedrag 308 kromstaarten f 15,40) Limmen, 77 5. Bedrag 154 kromstaarten f 7,70) Uitgeest, 136 -. Bedrag 272 kromstaarten f 13,60) In 1456 werd het haardstedegeld door de dorpen afgekocht. De heervaart werd direct na de opstand, in 1428 afgeschaft. De graaf was voorzichtiger geworden. Hij had gezien hoe een rebellie uit kon pakken als zijn onderzaten thuis een complete wapenrusting in de kast hadden staan. Daarom vond hij dat het afgekondigde verbod op wapenbezit maar moest blijven. De oude heervaartplicht was verdwenen en enkel leenmannen en burgers uit de steden werden soms nog ter oorlog geroepen. De militaire Organisatie bestond steeds meer uit beroepssoldeniers. Ook de heervaartgelden verdwenen in 1428. Ter compensatie werd een tienjarige 'bede' ingesteld van 50.000 schilden f 50.000,-) sjaars. HET OORLOGSBEDRIJF De tegenzin van de landlieden die opgeroepen werden voor de krijgsdienst was begrijpelijk; ze moesten vaak maanden werkloos wachten in een belegeringsoorlog, terwijl ze thuis nog zoveel werk hadden te doen. Ook waren er vaak moeilijkheden met de voedsel voorziening die tot desertie leidde. Oorlog kostte de nodige penninkjes en de graaf had er niet altijd genoeg van. Zijn leger bestond net zo lang als hij kon betalen, En er waren nogal wat kostbare oorlogen. De 14de eeuw telde er vijf w.o. de Vlaamse, de Utrechtse en de Friese oorlogen. Daarnaast nog een grote binnenlandse krijg, van 1349 tot 1354. Albrecht (1389 - 1404) kon geen jaar rustig op z'n stoel blijven zitten vanwege allerhande opstandjes. 13

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1994 | | pagina 14