Jaargang nr 8 1994 Het ging om de belegering van Schoonhoven dat door de Hoekse partij van Jacoba van Beieren ingenomen was. Haar tegenstrever van de Kabeljauwse partij, Philips de Goede, eiste in april 1426 gravers en bovendien een viervoudige heervaart. De Kennemers die ook aanwezig waren wilden wel vechten maar weigerden "als sy sculdich waren te doen, te delven ende te qraven." en zij waren ook niet van plan de loonkosten van de gehuurde schanswerkers te betalen. Zij vreesden echter dat hun dwarsheid gevolgen zou hebben en zochten steun bij Jacoba die hen prompt een handvest schonk waarin o.a. stond dat zij van haar niet hoefden te spitten. Door een Kabeljauwse edelman werd bevolen het geld van de onwillige dorpsbewoners te vorderen. De Kennemerdorpen, w.o. "Heyloe, Oesdoem, Lymmen, Backum, Akersloot, Uitgeest en Kastricum" pikten dat niet. Hun bewoners trokken op naar Haarlem om die te belegeren, maar de opstand werd bloedig neergeslagen door de Bourgondische troepen van hertog Philips de Goede. De boeren werden gevonnist. Zij mochten voortaan niet meer "dragen, hebben, noch binnen horen husen houden enige wapene, harnas, off weere: dats te weeten; zweerden, dagghen, bijlen, hamers, pieken, staven, noch bussen", met uitzondering van "slechte broit messen sonder punte." Ook verloren de deelnemers hun privileges en moesten binnen zes maanden een forse boete betalen. Deze bracht de graaf 1 50.000 kronen f 180.000,-) in 't laatje. Akersloot moest betalen 8000 kronen f 9600,-) Limmen 3500 f 4200,-) Uitgeest 8000 f 9600,-) Bovendien werd o.a. Kennemerland verplicht voortaan jaarlijks een haardstedegeld (een belasting op de huizen) te betalen "dat tot eenre ewigher gedenckenisse aan het neerslaan van de Kennemer op stand. Voor elke "hairtstede dair men vier (vuur) ende licht inne hout" moest ieder jaar vier groten (10 cent) op Nieuwjaarsdag in de "prochiekerke" aan de rentmeester of "sinen gewairden Clerk of Bode" betaald worden. 12

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1994 | | pagina 13