Jaargang nr 8 1994 Opmerkelijk is dat in en vöör 1352, in de riemtalenljsten van de dorpen in Kennemerland en Kennemergevolg, het aantal riemen van 32 veel voorkomt. De 'heerkogge', het oorlogsschip, had kennelijk een bepaalde grootte. Uit onderzoek is komen vast te staan dat de grootte van een schip kon verschillen; men vond er met een capaciteit van 20, 25 en 31 nan. Regel was dat een dorp van voldoende grootte een 'eigen' schip te onderhouden (te bemannen) had. Kleinere dorpen werden met een paar andere dorpen 'geriemd' tot één koggeschip. Limmen werd na 1356 van een 30 (31) koppige heerkogge 'gelicht' naar een 21 (20) koppig koggeschip. Die ene man extra is blijkbaar een stuurman. Het zegel van hertog Albrecht AFKOPEN OF SPITTEN De oorzaak van de grote vermindering van het aantal riemen in Limmen tussen 1356 en 1397 is onduidelijk. De vermindering in en 10

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1994 | | pagina 11