voor het goede doel en er werd vaak geld ingezameld op bruiloften en andere feestelijkheden. Ook werden er correspondentievriendinnen gecharterd die contacten onderhielden. Het Thuisfront was actief van 1947 tot 1952. Nee, de soldaten uit Limmen zullen zeker niet het gevoel hebben gehad dat zij in de steek gelaten werden. Het geheel overziende kom ik tot de slotsom dat de mensen van het Thuisfront uitstekend werk hebben verricht. Het heeft hun ongetwijfeld erg veel vrije tijd gekost maar zij konden, toen alles achter de rug was, met voldoening constateren dat alle 54 jongens heelhuids terug gekomen waren, en bijzonder dankbaar zijn geweest voor zoveel steun uit Limmen in die voor hen zo moeilijke periode in hun leven. P.A. van der Steen JAARGANG NR. 7 1993 45

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1993 | | pagina 46