bewaard en ze mogen nu in het archief van Oud Limmen worden bewaard. Natuurlijk zijn wij daar heel blij mee. Dat bulletin geeft weer wat er in ons dorp gebeurde in die dagen; tot en met de kleine dingen. Op 1 september 1947 ging het eerste exemplaar de zee over en het laatste nummer is gedateerd 9 november 1949. We lezen dat Kees Hollander op de blikfabriek met z'n duim in een wig sluiting kwam; dat Dorus Groot met een bus van Schilder een ongeluk kreeg in Heemstede. Dat de hooischuur van Cor Adrichem afbrandde omdat kinderen met lucifers hadden gespeeld; dat de raad een bollenschuur aan de Hogeweg aankocht voor f 6000,-inclusief de grond en dat daar 4 woningen van gemaakt zouden worden (de Hyacinth). Dat Tinus Metzelaar speedwaykampioen van Nederland was geworden. Er wordt in meegedeeld hoe Limmen had gevoetbald en dat ze kampioen waren geworden in de 1ste klas NH. Welke toneelstukken er werden opgevoerd in het Parochiehuis; dat Cor Aafjes z'n 50-jarig dienstjubileum bij Valkering vierde. Dat Jan de Graaf trouwde met Bets Schut uit Akersloot; dat de Startingerweg zal worden opgeknapt; dat de bollenveiling t.b.v. de kerk f 406,- had opgebracht en dat de zangvereniging "In Pace Nata" een uitvoering zou geven van werken van Beethoven en Mendelsohn. Dat was dan nog maar een heel klein greepje uit de lawine van informatie die de jongens maandelijks uit Limmen ontvingen. Een heus "Limmer sufferdje" dat de belangstelling voor ons dorpje levendig zou houden. Er werden pakjes naar de jongens gestuurd en ook werden er grammofoonplaten ingesproken door familieleden van de soldaten. Omgekeerd waren sommigen in Indië in de gelegenheid om via een grammofoonplaatje hun familie in Limmen toe te spreken. Dat alles kostte geld en dat werd op velerlei manieren bijeen gebracht. Zo werden er toneel-, zang- of muziekavonden gehouden waarvan de opbrengst voor het thuisfrontwerk was. Een combo'tje waarin Jaap Commandeur en de dames De Groot speelden trad op JAARGANG NR. 7 1993 42

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1993 | | pagina 43