Maar er kwam gelukkig wel een einde aan de oorlog in onze voormalige kolonie. Op 27 december 1949, werd gelijktijdig in Batavia (Jakarta) en Amsterdam, de soevereiniteit overgedragen aan de jonge Republiek der Verenigde Staten van Indonesia. Dat betekende dat Nederland zijn troepen uit dat land moest terugtrekken. De jongens mochten naar huis. De repatriërings schepen gingen van die datum af varen en na een paar maanden waren de militairen weer in het vaderland terug, verwelkomd door familie en vrienden. De vreugde om de behouden thuiskomst werd uitgedrukt met erepoorten en vlaggen en al spoedig pakten de meeste ex- soldaten de draad weer op in de 'burger maatschappij'. Werk vinden was niet moeilijk; in ons land in opbouw was gebrek aan arbeidskrachten en zij die zonder nare gevolgen uit de oorlog waren gekomen konden snel aan de slag. Een aantal jongens kwam ziek terug. Tegen allerlei tropische ziekten zijn westerlingen meestal niet bestand en ziekten als tyfus, malaria en vele soorten darminfecties kwamen veelvuldig voor. In ons koele, gezonde klimaat konden zij gelukkig weer snel herstellen. Van de Limmer soldaten zijn er drie gewond geraakt: Thomas Min, Jaap Metzelaar en Chris de Leeuw. De eerste twee heb ik de vraag gesteld of zij bereid waren hun verhaal aan mij te vertellen. Ik ben hen dankbaar dat zij daartoe bereid waren; in de verhalen van die twee jongens, met verschillende ervaringen, zullen vele anderen zich herkennen. Thomas en Jaap kregen in 1992 het "Gewonden-Draag insigne" uitgereikt. Thomas in Heiloo, door burgemeester Schoof; Jaap in Limmen, door burgemeester Huisman. Het lijkt merkwaardig, ruim veertig jaar na dato, maar daar is toch een plausibele verklaring voor. Op een vraag van mij hoe zij die Indië-tijd in hun verdere leven hebben verwerkt, kreeg ik verrassend genoeg hetzelfde antwoord. Onafhankelijk van elkaar zeiden ze daar nooit tijd voor gehad te hebben. Na thuiskomst in Nederland gingen ze aan hun toekomst werken. Er moest brood op de plank komen en er werd een gezin gesticht; die dingen eisten alle aandacht op. JAARGANG NR. 7 1993 40

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1993 | | pagina 41