vervolgens had de Burgemeester deze speciale vergadering geopend. Instemmend had men geknikt, toen de Burgemeester mededeelde dat er een telegram was verzonden aan Hare Majesteit met de tekst: "De Raad der Gemeente Limmen, heden voor het eerst in het nieuwe Gemeentehuis vergaderd, biedt Uwe Majesteit zijne eerbiedige gelukwensen aan." Het 'nieuwe' gemeentehuis. In zijn toespraak tot de raad en genodigden wees hij op de diverse problemen die er voor de bouw waren geweest, maar tot ieders tevredenheid waren opgelost. De plaatselijke aannemer Bos werd in het zonnetje gezet want er waren gelukkig tijdens de bouw geen ongevallen gebeurd en ze hadden op uitstekende wijze aan hun verplichtingen voldaan. De zeer fraaie voorgevel met het torentje en de klok, welke het ontwerp waren van dhr. J. Stuyt uit Amsterdam werd in weidse bewoordingen geprezen. De Wethouder P. Kuys heeft toen natuurlijk ook een toespraak gehouden, want de Burgemeester en zijn echtgenote, die ook op de JAARGANG NR. 7 1993 25

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1993 | | pagina 26