In die tijd waren er nog nauwelijks auto's, dus ook geen vrachtwagens, en ging al het transport met paard en wagen. Om die paarden het leven niet al te moeilijk te maken waren de paardepaden aangelegd. Toen die 350 gulden beschikbaar waren, begon het gekrakeel, want de gemeente wilde het gedeelte vanaf Vischweg tot Laan van de Dronen verharden. Een aantal raadsleden wilden de hele Westerweg tegelijk aanpakken, maar daar was geen geld voor. Uiteindelijk werd dan besloten om het college maar hun zin te geven en het voorstel werd aangenomen, met daarbij de afspraak dat als er het volgend jaar wat meevallers zouden zijn de gehele Westerweg aangepakt ging worden. Dat bleek dus later flink tegen te vallen. In elke gemeentebegroting is altijd een post opgenomen wat de onvoorziene uitgave wordt genoemd; dit was ook in die jaren al het geval. Zo was ervoor het jaar 1909 een bedrag van f 693,35 als onvoorziene uitgave opgenomen. Daarvan had de raad al uitgegeven f 598,871/2 maar er waren nog wat rekeningen binnengekomen voor het totaal van f 64,14 1/2, Het is toch wel eens leuk om zo'n lijst van rekeningen te zien om enig prijsverschil te zien ten opzichte van nu. Schilderwerk aan de aanplakborden f 0,75 Keuring van vleesch van een rund f 3,- Timmerwerk aan de aanplakborden f 16,57 Keuring van sollicitanten veldwachter f 4,- Verschot Reizen en beëdiging veldwachter f 3,371/2 Smidswerk aan de aanplakborden f 1 ,- Sigaren voor raads- en weth. vergaderingen f 6,20 Huishuur woning van de veldwachter f 7,50 Schilderwerk aan de aanplakborden f 18,- Verschot van keuringskosten veldwachter f 2,50 Middagmaal sollicitant veldwachter f 1,25 Het jaar 1910 werd voor de gemeente Limmen een jaar waarin een gewichtige gebeurtenis plaatsvond, want op 31 augustus werd het nieuwe gemeentehuis in gebruik genomen. Het was goed mogelijk om dit al enkele weken eerder te doen plaatsvinden, maar er was JAARGANG NR. 7 1993 23

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1993 | | pagina 24