Jaargang nr. 6 1992 Gelukkig zijn er hier en daar nog plekjes waar de spit niet gestoken is. Een korte inleiding zal een impressie geven van de archeologische resultaten. Het archeologisch onderzoek toont aan dat er vóór en in de Romeinse tijd (±200 v. tot 250 n. Chr.) intensief in deze streek gewoond is. Er was bevolkingsgroei en immigratie. In deze droge periode woonde men zowel op als naast de strandwal; op oeverwallen en wadplaten. In de polder (de vroegere strandvlakte) op hogere plekken. Later werd die onbewoonbaar door wateroverlast (na 250). Na een periode van terugloop van bevolking hier op de strandwal, wordt het archeologisch weer interessant vanaf de 7de eeuw. Uit de onderzoeken wordt duidelijk dat er op de strandwallen een behoorlijke bevolkingsdichtheid ontstond. De polder was te nat geworden en daardoor ongeschikt om er te kunnen wonen. Tijdens de late middeleeuwen (±1100-1500) werd er druk gewoond, maar met de zwaarweer periode van de 12de en 13de eeuw was dat hoofdzakelijk beperkt tot bepaalde delen van de hoge strandwal. De kleinere geesten en oeverwallen waren toen spaarzaam bewoond. Een schets geeft aan waar de sporen zich bevinden. Zoals gezegd is het beeld incompleet. WAT ER ZOAL GEVIERENDEELD WERD De archeologische bevindingen geven tot nu toe nog geen zicht op een bewijs dat er georganiseerd gewoond werd. De nederzettingssporen uit de Romeinse tijd zijn nog het best bewaard en bieden daarop nog de beste kans. Van de tweede vestigingsperiode vanaf de vroege middeleeuwen is minder bekend. De recente opgraving bij het NH kerkje heeft echter een nederzetting aan het licht gebracht. Opgravingen in vergelijkbare situaties elders in 't land laten eenzelfde structuur zien: een planmatige buurtopbouw. Terzijnertijd zal er uitgebreider op worden ingegaan. Geschiedbronnen zeggen veel over organisatie. Maar pas na 't jaar 1000 zijner voldoende (originele) teksten bewaard gebleven, zoals keuren, pacht- en stoelbrieven, oorkonden 6

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1992 | | pagina 7