Jaargang nr. 6 1992 Dat bleek niet het geval, Limmers waren nette mensen. Maar zo op het eerste gezicht woonden ze daar waar het hoog en droog was. Dat kon overal zijn, zowel op de strandwal als in de polder op hogere delen of op oeverwallen van de riviertjes. De eerste bewoners zochten naar alle waarschijnlijkheid de gunstigste plekken op. Dat betekende vaak toch wel in de buurt van water dat voor vis kon zorgen, maar dat ook als handelsroute kon dienen. Niet iedereen had de beste plek. De geografische situatie verder op de strandwal was mogelijk aanleiding om aan landbewerking te gaan denken of aan een ander nijver beroep zoals smid. Bewoners verplaatsten zich, meestal gedwongen. Want hun woonerf was echt hun 'erf'. Zij - meestal de oudste zonen - erfden van hun vaders. Maar het huis vervalt eens door ouderdom of raakt in brand. Men gaat dan ergens anders bouwen, denkelijk binnen de conglomeratie zelf. Een overstroming of overstuiving is overmacht. Een hele buurt of een gedeelte daarvan verdwijnt LIMMEN OP DE SCHOP Bewijzen of er hier of daar gewoond is kun je alleen door bodemonderzoek. Dat kan zelfs, heel nauwkeurig, een nederzetting opleveren. Het moet daarmee zelfs mogelijk zijn geschiedbronnen te staven op hun waarheidsgehalte. Voor dit artikel zou het van pas komen, ware het niet dat het archeologisch onderzoek in Limmen (nog) slechts in beperkte mate is uitgevoerd. Zo heeft de stichting R.A.A.P. onderzoek verricht, voornamelijk in de polders rondom Limmen. Dat gebeurde via de methode van 'boringen'. Op de standwal (binnen de bebouwing) heeft Marc van Raay het afgelopen jaar de bodem onderzocht, maar... Limmers zijn 'diepgravers'. Zij hebben bijna hun hele dorp van onderen bekeken. Twee meter diep in 't haai. Het resultaat was naderhand een mooi gekleurd tulpentapijtje, maar naar mooi gekleurde bodemsporen kan je nu wel fluiten. Dat geldt trouwens ook voor delen van de polder. Er waren veen afgravingen en diepe grondbewerkingen. 4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1992 | | pagina 5