Jaargang nr. 6 1992 Kuys en Cornelis Pepping, waarna tot wethouders werden gekozen de heren N. de Jong en P. Kuys. Een van de ingekomen stukken betreft een brief van het College van G.S. waarin zij vroegen de Raad voor te stellen het huis 'Het Klooster' op Disseldorp, bevattende 3 woningen en eigendom van J. Stuifbergen, onbewoonbaar te verklaren. Dat waren drie woningen achter de slagerij van Klaar Meegdes. Het college van B en W zal de zaak eerst nog onderzoeken alvorens tot een dergelijk besluit te komen. In deze vergadering besluit men ook om jaarlijks fl. 50,- te storten bij de Boerenleenbank vanwege het latere pensioen voor de veldwachter, die nu 27 jaar oud is. De nieuwbouw van een gemeentehuis met veldwachterwoning aan de Rijksweg wordt vervolgens uitgebreid besproken. Er werd besloten voorlopig fl. 5000,- hiervoor beschikbaar te stellen. 10 OCTOBER 1909 De veldwachter kreeg i.v.m. zijn aanwezigheid op de kermis en met Koninginnedag fl. 19,- gratificatie, waardoor zijn inkomen wat meer acceptabel werd. 18 DECEMBER 1909 Het gemeentebestuur had advies gevraagd aan de Gezondheidscommissie en de Inspecteur der Volksgezondheid i.v.m. de mogelijke bouw van een cholerabarak. De voorzitter adviseerde eerst aan het Witte Kruis nog enige adviezen te vragen en met hen hierover te onderhandelen. De heer Kuys merkte op dat er in deze gemeente weinig kans op een epidemie zal bestaan, daar er geen schipperij is of veel gebruik van sterke drank wordt gemaakt. Voorlopig zal men eerst nog enig onderzoek doen, hetgeen geen kosten met zich meebrengt. Huub Kramer 36

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1992 | | pagina 37