Jaargang nr. 6 1992 De heer Kleef vroeg aandacht voor het snelle rijden der tram in de Limmerbuurt en dat dit in een verordening zou moeten worden geregeld. Een volgend punt was de Algemene Politieverordening inzake melkvoorziening. Er moest volgens het College een aanvulling komen om te kunnen verbieden dat de melk in open vaten zou worden vervoerd. De heer de Jong was van mening dat het voor de melk slecht was als deze meteen na het melken van de koeien werd afgedekt. De heer Valkering vond het allemaal toch wat bezwaarlijk omdat de melk vóór de verkoop toch nog gezuiverd zou worden. Na enige discussie besloot men o.a. de volgende artikelen op te nemen: "45a Het is verboden vaart- of slootwater of in het algemeen water, dat volgens het oordeel van Burgemeester en Wethouders onzuiver of besmet is te gebruiken voor het winnen, bereiden of bewaren van voedingsmiddelen, en voor het reinigen van vaatwerk en gereedschappen bestemd om daarbij te worden gebezigd." "45b Het is verboden de melk, voor algemeen gebruik bestemd, anders te vervoeren dan in stofdicht gesloten bussen, kannen, flesschen, vaten, emmers en dergelijk vaatwerk. Voor de afsluiting mag geen gebruik gemaakt worden van hooi, stroo, lappen, ongeparaffineerd papier of andere voor de melk schadelijke stoffen." Dit was dus ongeveer 85 jaar geleden het inzicht over hygiëne. 27 SEPTEMBER 1909 Op deze datum kwamen er 2 nieuwe wethouders in functie. De heer A. de Groot had te kennen gegeven niet langer wethouder te willen zijn, om de eerder genoemde redenen. Maar ook de heer Breedveld gaf de pijp aan Maarten. Hun zetels in de Raad werden ingenomen door de heren Pieter 35

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1992 | | pagina 36