Jaargang nr. 6 1992 hun toezicht en bekleedde onder die vlag o.a. het koster ambt. Hij woonde dicht bij de kerk en ook het schooltje stond daar. Limmen School Jlery. kerk De latere school aan het begin van deze eeuw Zijn vrouw moest de kerk aanvegen en spinnewebben wegragen. Het behoorde haar toe "deKercke reyn te houden". Een brief uit 1624 van de herv. kerkeraad van Limmen verhaalt van een voorval dat op 22 oct. plaatsvond. Er was een stoel bevuild in de NH kerk. Degenen die dat ontdekte, Neeltje Ariaens, heeft de stoel "selve schoongemaeckt" omdat "des schoolmeesters vrouwe wat lange beyde eer sy quam". De meester had ook nog het grafdelven als taak en "'t kerckhof reyn houden, het singhen voor en nae de predicacy, het luyen van den toorenclock en het stellen, regulieren, smeeren ende schoonmaecken van 't uurwerck". 24

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1992 | | pagina 25