Jaargang nr. 6 1992 scheldwoord 'Geus' nog tot ver inde vorige eeuw een grove belediging. Maar terug naar het getuigeverhoor: De volgende getuige was Jan Koper, 27 jaar oud, van beroep boerenknecht, alhier woonachtig. Hij had gezien hoe .de vlesschen en glazen van de tafel in stukken geraakten." Ook bevestigde hij het geweld buiten het huis. De laatste getuige was Albert Schipper, oud veertig jaar van beroep winkelier en venter, (oei, dan kan je maar beter niks gezien hebben, als je een nerinkje hebt). Ja, och, hij had ook wel wat gehoord, over Geuzen en zoo, en wat andere scheldwoorden, maar gezien, nee, toen was hij al weg. Hij hield niet van baldadigheid... De Magistraat van Limmen besluit zijn procesverbaal als volgt; "Van welke verklaringen en getuigenissen wij dit procesverbaal hebben opgemaakt en voorgelezen aan de comparanten, die hetzelve met ons hebben geteekend." En dan volgen de handtekeningen van de zes plus die van de burgemeester. En wat voor straf kregen die jongens nou, hoor ik U denken. Wel, zo'n procesverbaal werd naar de kantonrechter in Alkmaar gestuurd en die moest er dan wat mee doen. Volgende keer eens kijken wat de rechter er van vond en wat de jongens als verweer aanvoerden. P.A. van der Steen 22

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1992 | | pagina 23