STICHTING OUD LIMMEN Uien. jneïkeinj ,en Jcocrenteelt, en 1/ïaliliercy lan iRrcelen. Zal 't IwooTurTjlt XTM^MJEIS" zekcaslijlc in zijnen lof doen. deelen. X>at d<ra^pj<Ern,^do©T'deiimat cLua dxiidliji. afgfemaaM Isyooi" ïijn TrijliiEiclgmiii. dooi" At.va -vrree^ tetaaM - JAARGANG NO. 6 1992

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1992 | | pagina 1