Jaargang nr. 6 1992 de Cock Bijdr. tot dehist. geografie van Kennemerland Aantekening bij de naam Smee(de) Oud Kennemerland Naamsveranderingen.in de midd. plaatsnaamgeving in Utrecht en Holland West Friese buurtschap Blok de Goede LIMMEN IN DE TIJD VAN KONING WILLEM I (vervolg) Bij koninklijk besluit van 2 april 1817 werden Limmen en Heiloo dus weer zelfstandige gemeenten, nadat zij bij 'Keizerlijk Decreet' met ingang van 1811 bij elkaar waren gevoegd. De Keizer zat veilig opgeborgen op St. Helena; zijn decreten werden door Willem's Koninklijke Besluiten om zeep geholpen. 'Municipaliteit' werd 'Gemeentebestuur', de 'Assessoren' werden weer 'Schepenen'. Tot zover deed de restauratie z'n werk. De slogan 'Vrijheid-Gelijkheid-Broederschap' waarmee de Bataafse Republiek zo enthousiast begon in 1795, verstomde en men vroeg zich af of er van al dat moois nog iets was terechtgekomen. Je krijgt de indruk dat het antwoord 'nee' moet zijn. Ongetwijfeld waren de bedoelingen goed. Velen zagen in dat het autocratische bewind van vóór de omwenteling in Frankrijk en de Oligarchie van Regenten, onder welwillend toezicht van de slappe Stadhouder Willem V bij ons, niet langer kon worden getolereerd. Maar democratie leverde de omwenteling onder Bonaparte zeker ook niet op, alle mooie plannen over 'macht aan het volk' en 'mensenrechten' ten spijt. 15

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1992 | | pagina 16