Jaargang nr. 6 1992 Trouwens, tijdens onze opgravingen kwamen we erg veel (oer) ijzer in de grond tegen. Een eigen ijzerwinning lijkt me zelfs niet uitgesloten. De buurt Laen. In de Laanbuurt stonden twee hofsteden. De ene was 'Den Burg', de andere zou 'Clevesteyn' geweest zijn (die nog in 1660 het bezit was van Michiel van Ring te Leiden). Laan 'een weg op buitendijkse gronden'. En ook: 'een zijweg, toepad dwars van de hoofdweg'. Een laan kan toegangsweg zijn naar een stuk land, een boerderij of een hofstee. De buurt Laan dankt zijn naam aan het tot nu toe bestaande pad rechts naast het water (de Laandervaart), in de 18de eeuw ook wel 'Laenderdijck' genoemd. Het water is ook 'Laan' gaan heten. Op de kaart van Uitwaterende Sluizen wordt zij 'de Laender Veert' genoemd. Aan het verloop te zien liep het pad vanaf Den Burg het land in. Het pad was mogelijk een dijk langs of op buitendijkse grond. Een polderindamming. Misschien een voortzetting van de Heyndijk? De buurt Disseldorp Het Disseldorp is qua oppervlakte evenzo een omvangrijke buurt. De hofstee 'Damp en Geest' was hier gelegen, het belangrijkste 'huis' van Limmen. Blok vermoedt dat Disseldorp voorkomt op de goederenlijst van de St. Maartenskerk van Utrecht. Er staan de namen 'Tlex' en 'Texla'. Blok veronderstelt dat de ene Texla Texsel (Tessel) is. En dat de ander, die vóór Batchem (Bakkum) vermeld wordt Tlex Disele of Disterdorp kan zijn. Het betekent dat ook Disseldorp van hoge ouderdom is. 'Disterdorp' komt voor in de abdijarchieven in 1462. Dister 'distel': 'Disteldorp'. Het zal vermoedelijk een ruig en vaak braakliggend gebied geweest zijn dat getooid was met distels. In de Limmerpolder liggen 2 perceeltjes land met eensluidende naam, Distelmade en Disterven (ven weiland). Het beste bewijs vond ik overigens de in een 12

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1992 | | pagina 13