eerst uit het Zuiden kwam (via 't IJ) een bedreiging voor hun landen. Zij wierpen een dijk op tussen de hoge zandgrond waarop nu Noord Bakkum ligt, en de strandwal van Limmen; de Dijk (later Zanddijk). Maar omdat de laagvlakte oostelijk van Limmens strandwal in verbinding stond met de westelijke, werd (waarschijnlijk) door hen de Dijk daar doorgetrokken (de Limmerdam). De Zanddijk wordt algemeen beschouwd als serieuze voorloper van latere afsluitingen (bedijkingen na 1200) van vlaktes o.l.v. de Graaf. Ook pater Hof meende dat de Zanddijk de eerste was, maar mogelijk niet diende als waterkering maar als watervrije weg door de moerassige vlakte (anders hadden ze wel een voorziening getroffen tegen overlast van water d.m.v. een duiker. J.T. Bremer. Alkm. j.b. 1970). 7

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1991 | | pagina 9