Dit jaarboekje is een uitgave van de stichting "Oud-Linmen". Donateurs krijgen het jaarboekje gratis. U kunt donateur van de stichting worden door storting van minimaal f 10,-op bankrekening 33.64.26.429 t.n.v. 'Stichting "Oud-Limmen". Voorzitter: W. P. Bremmers Sekretaris/Penningmeester: A. Min-Vos (02205-3563) Leden: G. Dirkson-Pepping, J. Dijkstra, P. A. v/d Steen, Y. Wiersma, C. Beentjes, G. Groot. Werkgroep historisch onderzoek: P. A. v/d Steen, K. Drujven, P. Buur, H. Kramer, K. Droog. Werkgroep foto/film: J. Dijkstra, C. Beentjes. Werkgroep archeologie: G. Groot, K. Drujven. In de losse verkoop kost dit boekje f 12,50. Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot Piet van der Steen, Pagelaan 1, tel. 02205-1209 Uit dit jaarboekje mag niets worden overgenomen zonder voorafgaande toestemming van de stichting Oud-Limmen". 49

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1991 | | pagina 51