Wij zijn aan Arie en Ad veel dank verschuldigd. Deze twee mensen blijven voortleven in hun werk ten dienste van de geschiedenis van Limmen. Mede namens het bestuur en de werkgroepen P.A. van der Steen Bij het afscheid van Ad Valkering als commandant van het Rode Kruis korps: rechts op de foto Arie Krom, in het midden Ad Valkering, geflankeerd door zijn vrouw en zoon. 3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1991 | | pagina 5