het gebruik van die brug door Nederlandse troepen niet meer mogelijk was. De commandant vroeg vrijwilligers om een zeer gevaarlijke opdracht uit te voeren. Hij had het plan opgevat om enkele groepjes van zijn mannen per roeiboot naar de overkant te zenden, met het doel de brug aan de overkant te bezetten door daar in stelling te gaan en dekking te geven aan de overigen, die dan te voet over de brug zouden kunnen komen om de huizenblokken van Duitsers te zuiveren. Onder de soldaten die zich spontaan voor die riskante missie hadden gemeld was ook Henk Nuyens uit Limmen. Samen met zijn strijdmakker, Willem Tukker uit Amsterdam, stapte hij in een roeibootje en de mannen roeiden zo snel zij konden naar de overkant. Zijn makker, Willem Tukker, beschrijft in een brief het fatale moment als volgt: "Toen wij aan de overzijde waren, net toen Henk op de kant zou stappen, werd hij getroffen. Ik wist dat toen nog niet; hij viel voorover op de glooiing, maar toen ik zei: kruip maar verder Henk, toen zei hij: Ik kan niet. Ik vroeg hem of hij getroffen was, waarop hij alleen maar knikte en naar de borst wees." "Ik haalde hem weer terug in de boot; hij leefde toen nog wel, maar hij heeft niets meer gezegd; helaas kon ik niets meer voor hem doen. Een paar minuten later stierf hij." De gesneuvelde soldaten werden door het Rode Kruis opgehaald en in een mededeling van het informatie Bureau van het Rode Kruis staat vermeld dat het stoffelijk overschot 's morgens van de 14e mei is overgebracht naar het ziekenhuis aan de Coolsingel. In de namiddag van diezelfde 14e mei kwamen de Duitse bommenwerpers boven Rotterdam en begon het beruchte terreur bombardement op de weerloze stad, waarbij duizenden doden en gewonden te betreuren waren. Brisant- en brandbommen vernietigden in korte tijd de complete binnenstad. Het ziekenhuis aan de Coolsingel werd daarbij niet gespaard en de afdeling waar de gewonde en gesneuvelde soldaten lagen werd grondig in puin gebombardeerd. 47

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1991 | | pagina 49