Hitler stond in Nederland bekend als de bonte hond en ook al was het bij ons, vanwege de crisis, lang geen paradijs: dat nazi regime wilde absoluut niemand. De Duitsers leden aanzienlijke verliezen aan manschappen en vliegtuigen, maar door de aanhoudende overmacht moest het leger op sommige punten de ongelijke strijd opgeven en kon het vijandelijke leger oprukken en Henk Nuyens in uniform tangbewegingen uitvoeren. Bovendien lieten zij parachutisten neer, zoals bij Moerdijk, Dordrecht, Rotterdam, Den Haag en Delft. In die richting rukten er ook troepen op die door de Peel- raamstelling waren gebroken. De luchtlandingstroepen wisten in Rotterdam door te dringen en verschillende gebouwen en bruggen te bezetten. De Nederlandse legerleiding was bevreesd dat het Duitse leger een greep op de strategische punten zou krijgen en vroeg om versterking van elders. NAAR ROTTERDAM Die vraag om versterking werd gehonoreerd door het detachement 3-111 van het 21e Regiment Infanterie, gelegerd in Leusden, waartoe ook Henk Nuyens behoorde. In de vroege morgen van de 13e mei werden de soldaten overgebracht naar Rotterdam. Genoemd detachement kreeg opdracht de brug over de Schie te bezetten en de vijand uit te schakelen die zich aan de overkant in een huizenblok had verschanst en de brug onder schot hield, waardoor 46

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1991 | | pagina 48