IN DE MEI-OORLOG 1940 SNEUVELDE HENK NUYENS Voor iedere Nederlander die de afschuwelijke meidagen van 1940 bewust heeft meegemaakt, geldt dat die gebeurtenis een onuitwisbare indruk heeft nagelaten. Het dorp Limmen is betrekkelijk goed door die oorlog heen gekomen, maar dat wil niet zeggen dat er hier niets is gebeurd. Als we ons beperken tot die meidagen, dan moet gezegd worden dat de talrijke jonge mannen uit Limmen die in militaire dienst waren, deelnamen aan de gevechten tegen de Duitsers. Ieder jaar, op de 4e mei, trekken wij op in de stille tocht naar het monument voor de gevallenen, om daar te herdenken en eer te bewijzen aan de vele duizenden die door bruut geweld gedurende de vijf oorlogsjaren hun leven verloren. We zijn nu een halve eeuw later; de vijand van toen is nu onze vriend geworden, gelukkig. Zo hoort het ook: anders zou het offer van die mensen vergeefs zijn geweest. In Duitsland is inmiddels een nieuwe generatie opgegroeid en met die mensen zullen wij nooit meer in oorlog geraken. Hoe heel anders was de toestand in die roerige jaren dertig van onze eeuw. Europa was hopeloos verdeeld en verschillende Europese landen werden door bezeten dictators geregeerd. DE MOBILISATIE In het jaar 1939 liep de spanning in Europa hoog op. Ons landje had geen oorlogservaring: in de 1e wereldoorlog, van 1914 tot 1918, bleven wij er buiten en het was de bedoeling dat wij ons nu ook weer neutraal zouden opstellen. Overigens waren wij ook niet zo best voor een oorlog toegerust; het land leed onder een hardnekkige economische crisis en dan is het begrijpelijk dat je het geld beter kan besteden. Ook al deed het merkwaardige feit zich voor, dat de economie ging opbloeien toen er in allerijl aan vliegvelden en andere verdedigingswerken moest worden 43

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1991 | | pagina 45