Na melding van dit incident bij de Ortzcomnandant in Alkmaar, is dit niet meer voorgekomen. De pressie van de Duitse bezetter werd blijkbaar zo groot, dat verder besturen onmogelijk werd gemaakt, of zinloos was. Vanaf Maart 1941 zijn geen raadsverslagen meer aanwezig, waaruit opgemaakt kan worden, dat de raad werd ontbonden. Alleen het College van Burgemeester en Wethouders heeft nog tot Augustus 1942 doorgewerkt. De agenda's van de vergaderingen zijn nog in het archief in Alkmaar aanwezig. Maar verslagen van die vergaderingen zijn helaas niet aanwezig. Na Augustus 1942 is ook het College ontbonden, en hield de democratie op te bestaan tot Augustus 1945. De raad en het College traden weer aan, zij het in een iets gewijzigde samenstelling. In een volgende aflevering wil ik hier de draad weer oppakken. Huub Kramer 42

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Stichting Oud Limmen | 1991 | | pagina 44